Sự kiện

4 thủ thuật PHP cho người bắt đầu

Danh mục: PHP & MySQL
 

php code, php tips, thu thuat php, thủ thuật php, php

1 Lấy đầy đủ địa chỉ trang web từ thanh địa chỉ (address bar)
Để lấy đầy đủ đường dẫn từ thanh địa chỉ thì bạn sử dụng 2 hàm đó là : $_SERVER[‘HTTP_HOST’] và $_SERVER[‘REQUEST_URI’].
Ví dụ chúng ta có địa chỉ như sau :

php code, php tips, thu thuat php, thủ thuật php, php

trong đó $_SERVER[‘HTTP_HOST’] : trả về địa chỉ host, trường hợp này là www.apple.com, còn $_SERVER[‘REQUEST_URI’]
trả về /downloads/dashboard/email_messaging/todo.html

Để lấy đầy đủ địa chỉ thì bạn dùng  dấu (.) để nối 2 hàm này lại với nhau như sau :

<?php

$url="http://".$_SERVER['HTTP_HOST'].$_SERVER['REQUEST_URI'];

echo $url;

?>

2 Lấy chiều rộng (width) và chiều cao (height) của hình ảnh
PHP cung cấp cho chúng ta hàm để thực hiện điều này đó là getimagesize()  hàm này giúp chúng ta lấy đúng kích thước của tấm hình , bao gồm cả file swf. sau đây là ví dụ minh họa:

<?php

list($width, $height, $type, $attr) = getimagesize("image_name.jpg");

echo "Image width " .$width;

echo "<BR>";

echo "Image height " .$height;

echo "<BR>";

echo "Image type " .$type;

echo "<BR>";

echo "Attribute " .$attr;

?>

Khi bạn chạy đoạn code này , bạn sẽ nhận được kết quả tương tự như sau :
 

Image width 379
Image height 344
Image type 2
Image attribute width=”379″ height=”344″

Một số thông số của Image Type:
1 = GIF     5 = PSD     9 = JPC     13 = SWC
2 = JPG     6 = BMP     10 = JP2     14 = IFF
3 = PNG     7 = TIFF(intel byte order)     11 = JPX     15 = WBMP
4 = SWF     8 = TIFF(motorola byte order)     12 = JB2     16 = XBM

Tùy vào từng tham số này mà bạn dùng cho file hình của mình

3 Chuyển trang trong PHP
Bạn có thể chuyển trang bằng 2 cách, sử dụng hàm header hoặc meta

header("location:http://www.phpeasystep.com");

// hoặc

echo "<meta http-equiv='refresh' content='0;url=http://www.phpeasystep.com'>";

Ngoài ra bạn cũng có thể ấn định thời gian tự động chuyển trang:

<HEAD>

<meta http-equiv='refresh' content='2;url='file_name or URL'>

</HEAD>

Trong đó:

content = thời gian (tính bằng giây)

file_name = Tên file mà bạn muốn refresh hoặc redirect

URL = URL mà bạn muốn redirect tới

4 Nén trang với PHP

Để giảm băng thông và tăng tốc độ load trang web của bạn, chúng ta cần nén (zip) trang web của bạn, có 2 cách để làm việc này, nhưng trước hết bạn cần đảm bảo rằng hosting của bạn hỗ trợ gzip và deflate

- Cách 1 : sử dụng zlib.output_compression
Các bạn mở php.ini và thêm dòng code này :

zlib.output_compression = On

Nếu trong file php.ini này có sẵn thì bạn cần chỉnh sửa lại cho phù hợp. Và bạn có thể chỉnh sửa lại mức độ nén bằng cách sử dụng :

zlib.output_compression_level = d

Nơi d là kí tự được nhập từ 1 (minimal compression) đến 9 (maximum compression)

- Cách 2 : Sử dụng ob_start

Bất lợi của cách 1 là bạn phải chỉnh sửa lại file php.ini, điều này gây khó khăn khi bạn không thể truy cập file này, tuy nhiên bạn có thể nén trang bằng php , chỉ việc chèn đoạn code sau và trang mà bạn muốn nén là xong (nhớ là phải đặt nó ở vị trí đầu tiên, trước tất cả các trang)

ob_start('ob_gzhandler');

 BÀI VIẾT KHÁC
CODE GỢI Ý
BÌNH LUẬN

BẢN QUYỀN ®
MANGUON.COM đã đăng kí quyền tác giả: AR1682/GP-STTTP
Mọi chia sẻ nội dung thuộc tác quyền của MANGUON.COM phải ghi rõ "Nguồn MANGUON.COM"