<div><font style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">Các bạn thân mếm cho mình hỏi 1 chút
Bọn mình đang dùng hòm thư của fpt.vn nhưng mới đây FPT thấy thông báo những ai đang dùng dịch vụ VDC hay là ko phải dịch vụ ADSL của Fpt cung cấp thì ko thể gửi thư đi được như trước bằng Microsoft Office Outlook mà muốn gủi thư đi thì phải vào trang chủ www.fpt.vn sau do check mail và gửi thông qua đó mới được. Làm như vậy rất bất tiện.

Vậy xin hỏi các bạn ai đang dùng dịch vụ ADSL ko phải nhà cung cấp là FPT ko? Và có gửi được thư bằng Microsoft Office Outlook ko?</font></div>

Threads most viewed same category: