tôi mới nối mạng cho mấy tính của con tôi do công việc nên thường đi công tác xa nên tôi muốn giám sát việc sử dụng mạng của con mình được biết có phần mềm power spy là 1 phần mềm có đủ các yêu cầu tôi cần tôi đã mua về cài đặt đúng như hướng dẫn nhưng vậy ko thấy chương trình hoạt động ko thấy có dữ liệu nào về việc sử dụng của con tôi cũng ko có gởi mail cho email tôi đăng ký ai có thể hướng dẫn tôi sữ dụng được ko hay có phần mềm nào có đầy đủ các tính năng như power spy mà d6ẽ sử dụng xin giới thiệu!!!thank

Threads most viewed same category: