<font style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">[COLOR=""#9966ff""]hỏi tôi rằng - bạn ấy có 1 cái nút bấm rất đẹp - ví dụ tôi lấy cái này[/COLOR] <p align="center"><font face="Arial" color="#9966ff"> và bạn muốn dưa nó lên trang web của mình , nhưng khổ nỗi cái nút bấm có cái nền trắng phía sau nên bạn muốn làm sao để nó không có cái nền trắng đó nữa - mà chỉ có cái nút bấm hiển thị thôi , làm thế nào để tạo nền trong suốt ? - bạn hãy theo dõi các trường hợp sau để có thể loại bỏ cái nền trong suốt và biết cách SAVE làm cho cái nút bấm không bị viền trắng bao quanh khi bạn save lại với nền trong suốt .</font> <hr color="#9966ff" size="1" /> <p align="center"><font face="Arial" color="#9966ff" size="5">TRƯỜNG HỢP 1</font> <p align="center"> <iframe name="google_ads_frame" marginwidth="0" marginheight="0" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/ads?client=ca-pub-4598375962090185&dt=1128655389640&lmt=1115356090&f ormat=728x90_as&output=html&url=http%3A%2F%2Fwww.d ohoavn.net%2Fps_web%2Ftransparen%2Findex.html&colo r_bg=FFFFFF&color_text=333333&color_link=000000&co lor_url=666666&color_border=CCCCCC&ad_type=text_im age&ref=http%3A%2F%2Fwww.dohoavn.net%2Fps_web%2Fne w_page_5.htm&u_h=600&u_w=800&u_ah=569&u_aw=800&u_c d=32&u_tz=420&u_his=6&u_java=true" frameborder="0" width="728" scrolling="no" height="90" allowtransparency=""></iframe> <p align="center"><font face="Arial">nếu bạn chụp hình được từ 1 web nào đó , thì sau khi save lại trong photoshop nó sẽ có 2 cái nền9 2 layer ) - như hình này</font> <p align="center"><font face="Arial"></font> <p align="center"><font face="Arial">+ Trước tiên bạn hãy xóa layer Background đi </font> <p align="center"><font face="Arial">+Tiếp theo xóa đi cái nền trắng xung quanh cái nút bấm bằng một công cụ chuyên dùng ( Như chọn vùng bằng Magic tool , hay Eraser tool ...) , tôi xóa được như thế này .</font> <p align="center"><font face="Arial"></font> <p align="center"><font face="Arial">Bạn thấy không - sau khi xóa thì trên layer 1 chỉ còn lại duy nhất layer 1 ( layer này chứa cái hình nút bấm ) . Các cái nền caro phía sau đó chính là nền trong suốt . </font> <p align="center"><font face="Arial">Vấn đề chính bây giờ là các bạn cần SAVE lại . có nhiều định dạng để cho bạn save lại với nền trong suốt giống như khi ta làm trong photoshop ( thường thì nhiều bạn SAVE lại với đuôi *.GIF ) Nhưng lưu lại với đuôi *.GIF thì nó sẽ xuất hiện các viền trắng bao quanh - tôi thử SAVE lại với đuôi là *.GIF thì nó bị như thế này :</font> <p align="center"><font face="Arial"></font> <p align="center"><font face="Arial">bạn có để ý thấy cái viền trắng xung quanh cái nút không , nó sẽ rất xấu khi bạn đưa cái nút lên web có màu khác , như thế này nè </font> <p align="center"><font face="Arial"></font> <p align="center"><font face="Arial">Để khắc phục tình trạng này , bạn hãy save lại với đuôi là *.PNG . Làm như sau</font> <p align="center"><font face="Arial">Vào File > Save For Web , sau đó chọn đuôi PNG ( nên chọn PNG 24) trong ô giá trị như hình sau</font> <p align="center"><font face="Arial"></font> <p align="center"><font face="Arial">lúc đó sẽ không có vấn đề gì nữa đâu - bạn nhìn nè - tôi đã thử đưa cái nút bấm màu xanh lên trang web màu đen</font> <p align="center"><font face="Arial"></font> <hr color="#9966ff" size="1" /> <p align="center"><font face="Arial" color="#9966ff" size="6">TRƯỜNG HỢP 2 </font> <p align="center"><font face="Arial">[COLOR=""#9966ff""]Nếu nút bấm là file GIF[/COLOR] .</font> <p align="center"><font face="Arial">File GIF không cho phép chỉnh sửa trong photoshop , vì hệ màu của nó là Indexed color</font> <p align="center"><font face="Arial"></font> <p align="center"><font face="Arial"></font> <p align="center"><font face="Arial">cho nên bạn phải chuyển nó về hệ màu RGB để sửa . Nhìn cái hình trên , ban hãy kích chuột vào chọn lại hệ màu RGB color cho nó nhé . Khi chuyển về hệ màu RGB thì bạn sẽ chỉnh sửa được cái nút bấm này . Đây là layer sau khi chuyển về hệ màu RGB , chú ý : nếu nó còn có cái ổ khóa thì bạn kích đôi chuột vào layer đó và chọn OK để làm mất cái ổ khóa .( có cái ổ khóa thì bạn sẽ không sửa được file này</font> <p align="center"><font face="Arial"></font> <p align="center"><font face="Arial">Các bước loại bỏ nền thì làm tương tự như trên - và nhớ save lại với đuôi là *.PNG-24 nhé</font></font>

Threads most viewed same category: